TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • +  Đang Online       7
 • +  Đã Online     81911
Tóm tắt các bài học về kiến thức HTML

Tóm tắt các bài học về kiến thức HTML

Bạn đang xem bài viết Tóm tắt các bài học về kiến thức HTML. Một vài liên kết tham khảo: thiết kế web bán hàng thiết kế web bán vé máy bay

Thời gian qua web3c đã liên tục chia sẻ với các bạn về kiến thức căn bản HTML, kết thúc những kiến thức căn bản hôm nay mình sẽ tóm tắt lại các bạn học để các bạn tiện theo dõi và lưu lại dễ dàng khi cần có thể mở đọc lại ngay.1. Bài đầu tiên các bạn cần có cái nhìn khái quát về HTML ở bài đầu tiên cung cấp cho bạn những khái niệm, và những thuộc tính nổi bật của HTML, tiếp đó là cách tạo trang web đơn giản bằng HTML. Bài đầu tiên này bạn không nên bỏ qua. Nó sẽ là nền tảng cho bạn theo dõi các bài khác dễ dàng hơn.

Kiến thức về HTML (P1): Giới thiệu HTML và tạo trang web bằng HTML

2.  Bạn cần biết về HTML Elements, nó là tất cả các tag HTML được viết với một thẻ bắt đầu,cùng với một thẻ kết thúc, với nội dung ở giữa.

Kiến thức về HTML (P2): HTML Elements

3. Tạo bảng kiến thức căn bản để thiết kế web, được hướng dẫn dễ hiểu nhất để bạn có thể học nhanh chóng.

Kiến thức về HTML (P3): Hướng dẫn tạo bảng HTML

4. HTML5, phiên bản mới nhất của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), là bản hiệu chỉnh triệt để nhất về ngôn ngữ này cho đến nay. Nó giới thiệu nhiều tính năng mới trong nhiều lĩnh vực. Ngày nay, có một vài tag được bỏ qua, không sử dụng tới hoặc sử dụng không đúng mục đích của nó đều bị loại bỏ hoặc viết lại bởi HTML5.

Kiến thức về HTML (P4): Tag mới trong HTML

5. Nếu ở ngoài có những đơn vị để đong đếm như mét, kg…thì đối với một trang web cũng có những đơn vị để lường. Mở rộng không chỉ bó hẹp ở HTML mà còn có CSS. Do HTML và CSS có những đơn vị chung.

Kiến thức về HTML (P5): Đơn vị trong HTML và CSS

6. Bài viết về mã kí tự trong HTML mà các bạn sẽ phải sử dụng nhiều khi lập trình web hoặc thiết kế web.

 • Kiến thức về HTML (P6): HTML Symbols-mã kí tự chữ
 • Kiến thức về HTML (P7): HTML Symbols-mã kí tự số

7. Nhóm các thẻ block

Nhóm các thẻ block: là các thẻ dùng để sắp xếp bố cục cho trang web.

 • Kiến thức về HTML (P8): Thẻ định dạng tiêu đề <hx>
  Gồm các thẻ từ <span> cho đến <h6>, được sử dụng để định nghĩa tiêu đề cho nội dung HTML, giúp cho trình duyệt nhận biết được tiêu đề của một nội dung.
 • Kiến thức về HTML (P9): Thẻ định dạng đoạn văn bản <p>
  Giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML, thẻ này chỉ có thể chứa các thẻ thuộc nhóm  inline, gồm: text, image, link, button,….
 • Kiến thức về HTML (P10): Thẻ phân chia khu vực <span>
  Ta có thể hiểu đây là sự phân chia khu vực hay vùng, sự phân chia này sẽ giúp cho trình duyệt hiểu rõ những vùng được bố cục trên trang web..
 • Kiến thức về HTML (P14): Thẻ xác định danh sách trong HTML <dl>, <dt>, <dd>
  Sử dụng cho danh sách có các mục và có nội dung mô tả cho các mục.
 • Kiến thức về HTML (P15): Các thẻ danh sách có thứ tự (<ol>, <li>) và không có thứ tự (<ul>, <li>)
  Được sử dụng cho danh sách có thứ tự và sử dụng cho danh sách không có thứ tự.
 • Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list

8. Những kiến thức căn bản của HTML thường sử dụng

 • Kiến thức về HTML (P11): Thẻ <!Doctype> và HTML/XHTML theo giá trị DTD
 • Kiến thức về HTML (P12): Cách tạo và hiển thị một file HTML
 • Kiến thức về HTML (P13): Cấu trúc cơ bản của HTML

Những phần học chuyên sâu sẽ được tiếp tục giới thiệu trong thời gian tới, các bạn chú ý nhé. Chúc các bạn học thiết kế web tiến bộ.

 • Tài liệu học làm web bằng HTML và CSS từ A-Z
 • JavaScript và HTML
 • HTML6 là gì ? Các mẫu cấu trúc mới của HTML6
 • Người viết đánh giá

 • Rated 5 stars
 • Tuyệt vời
 • 100%

 • Reviewed by:
 • Published on: 02/07/2016
 • Last modified: 08/02/2017


Nguồn bài viết: Tóm tắt các bài học về kiến thức HTML