TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • +  Đang Online       4
 • +  Đã Online     81906
Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list

Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list

Bạn đang xem bài viết Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list. Một vài liên kết tham khảo: thiết kế web thiết kế web tp hcm

Dưới đây là các ví dụ về các tag list, giúp các bạn có thể thiết kế web tốt hơn. Cùng theo dõi bài nhé.

 • 1 Ví dụ về các tag list
  • 1.1 <dl> – <dt> – <dd>
  • 1.2 <ol> – <li>
   • 1.2.1 Danh sách dạng số
   • 1.2.2 Danh sách dạng số bắt đầu bằng số bất kỳ, star=”số” – HTML5
   • 1.2.3 Danh sách dạng chữ thường, type=”a”
   • 1.2.4 Danh sách dạng chữ số La Mã thường, type=”i”
   • 1.2.5 Danh sách dạng chữ số La Mã in hoa, type=”I”
   • 1.2.6 Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau
   • 1.2.7 Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau
  • 1.3 <ul> – <li>
   • 1.3.1 Hình dạng mặt định – chấm tròn
   • 1.3.2 Hình dạng chấm tròn, type=”disc”
   • 1.3.3 Hình dạng vòng tròn, type=”circle”
   • 1.3.4 Hình dạng hình vuông, type=”square”
   • 1.3.5 Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau
   • 1.3.6 Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau
   • 1.3.7 Người viết đánh giá

Ví dụ về các tag list

<dl> – <dt> – <dd>

Tag <dl> xác định danh sách (có đề mục và mô tả đề mục).

5S

4S

<ol> – <li>

Tag <ol> sử dụng để tạo danh sách có thứ tự.

Danh sách dạng số

6S

Danh sách dạng số bắt đầu bằng số bất kỳ, star=”số” – HTML5

7S

Danh sách dạng chữ thường, type=”a”

9A

Danh sách dạng chữ in hoa, type=”A”

10A

Danh sách dạng chữ số La Mã thường, type=”i”

1F

Danh sách dạng chữ số La Mã in hoa, type=”I”

2F

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

3F

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

4F

<ul> – <li>

Tag <ul> sử dụng để tạo danh sách không có thứ tự.

Hình dạng mặt định – chấm tròn

5F

Hình dạng chấm tròn, type=”disc”

6F

Hình dạng vòng tròn, type=”circle”

8F

Hình dạng hình vuông, type=”square”

9F

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

11F

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

12F

Chúc các bạn tự học thiết kế web tiến bộ.

Xem thêm:

 • Kiến thức về HTML (P1): Giới thiệu HTML và tạo trang web bằng HTML
 • Kiến thức về HTML (P2): HTML Elements
 • Kiến thức về HTML (P3): Hướng dẫn tạo bảng HTML
 • Kiến thức về HTML (P4): Tag mới trong HTML
 • Kiến thức về HTML (P5): Đơn vị trong HTML và CSS
 • Kiến thức về HTML (P6): HTML Symbols-mã kí tự chữ
 • Kiến thức về HTML (P7): HTML Symbols-mã kí tự số
 • Kiến thức về HTML (P8): Thẻ định dạng tiêu đề
 • Kiến thức về HTML (P9): Thẻ định dạng đoạn văn bản
 • Kiến thức về HTML (P10): Thẻ phân chia khu vực
 • Kiến thức về HTML (P11): Thẻ <!Doctype> và HTML/XHTML theo giá trị DTD
 • Kiến thức về HTML (P12): Cách tạo và hiển thị một file HTML
 • Kiến thức về HTML (P13): Cấu trúc cơ bản của HTML
 • Kiến thức về HTML (P14): Thẻ xác định danh sách trong HTML
 • Kiến thức về HTML (P15): Các thẻ danh sách có thứ tự và không có thứ tự
 • Người viết đánh giá

 • Rated 5 stars
 • Tuyệt vời
 • 100%

 • Reviewed by:
 • Published on: 01/07/2016
 • Last modified: 01/07/2016


Nguồn bài viết: Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list